Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

shit4you

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viawrazliwa wrazliwa
shit4you
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
shit4you
shit4you
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viapamieciodlegle pamieciodlegle
shit4you
shit4you
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viapamieciodlegle pamieciodlegle
shit4you
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viapamieciodlegle pamieciodlegle
shit4you
2604 a013 500
shit4you
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viawrazliwa wrazliwa
shit4you
Wierzę tylko w występek, wyrachowanie, interes, w drobne przyjemności, w zło, które poprawia samopoczucie. Przez całe życie nie spotkałam się z niczym innym. Znam tylko brzydotę. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
shit4you
9213 fc93 500
Reposted fromministerium ministerium viassozs ssozs
shit4you
Reposted fromshakeme shakeme viatwarze twarze
shit4you
9507 f7a0 500

June 23 2015

shit4you
3812 a983
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatosiaa tosiaa
shit4you
0105 c900
Reposted fromiamstrong iamstrong viatosiaa tosiaa
shit4you

The Last Bookstore, Los Angeles, California
shit4you
9479 919c
shit4you
shit4you
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
shit4you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl