Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

shit4you
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viamoreorless moreorless
shit4you
Dla niego jej mąż był jak PESEL w dowodzie osobistym. Ktoś go przydzielił i po prostu czasami trzeba go gdzieś podawać. A poza tym jest ważny tylko przez decyzję jakiegoś urzędnika. Takiego samego jak ten, który na przykład udziela ślubu.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 07 2015

shit4you
shit4you
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viaAinsworthCass AinsworthCass
shit4you
shit4you
shit4you
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty

July 04 2015

shit4you
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianayantara nayantara
shit4you
9081 867e
Reposted fromverronique verronique vianayantara nayantara
shit4you
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianayantara nayantara

July 03 2015

shit4you
1113 3f97
shit4you
9628 084a
shit4you
9353 1e51
shit4you
3223 bc48
shit4you
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.
shit4you
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
shit4you
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
shit4you
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
shit4you

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl